Reggeli áhítat - Laczkó Tímea

04_reggeli_a_hitat_3.png

24 Annás ezután elküldte őt megkötözve Kajafáshoz, a főpaphoz. 25 Simon Péter pedig ott állt, és melegedett. Ekkor így szóltak hozzá: Nem az ő tanítványai közül való vagy te is? Ő tagadta, és megint csak azt mondta: Nem vagyok. 26 A főpap egyik szolgája, annak a rokona, akinek Péter levágta a fülét, így szólt: Nem láttalak én téged vele együtt a kertben? 27 Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas.

Textus: János 18,24-27

Hogyan eshetett meg Péterrel, aki nem sokkal azelőtt bizonygatta szeretetét és hűségét, hogy mégis megtagadja Mesterét?

Mindenekelőtt azt kell megállapítanunk Péterről, hogy nagyon heves természetű ember volt. Péter nem jól ismerte önmagát. Egészen hamis képe volt magáról. Azt hitte, rendben van a kapcsolata Jézussal. Meg volt győződve arról, hogy ő jó tanítvány.

Ez az ő bukása intő példa számunkra, hogy vegyük komolyan, amit Pál apostol írt Korinthusba: "Aki azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék." Mert ez bárkivel előfordulhat. Nem tudjuk, mi volt Péter szívében. Lehet, hogy erős volt a hite, de a veszély hatására azonnal összeomlott.

Vagy csak azt hitte, hogy erős. Nem tudjuk. De egy dolog biztos, ami a mi hitéletünkre is igaz lehet: aki öntelten, magabiztosan, magát másoknál különbnek tartva él, az nagyokat szokott bukni. Egészen váratlanul elesik, megszégyenül, és szégyent hoz az ő Urára is.

Érthetően csak a negatív oldalát figyeljük meg Péter e cselekedetének. Mi lehet ebben mégis pozitív? A tagadásában semmi, de a most elbukott Péterre igaz az is, hogy amikor Jézust elfogják a kertben, mindenki elszalad. Arról olvasunk, hogy Péter és egy másik tanítvány követi csak Jézust.

Ebben az esetben csak ők lehettek abban a helyzetben, hogy számon kérjék, miután felismerték őket, és így erre a hirtelen kérdésre és vádolásra tagadással feleljenek. Lukácsnál azt olvassuk, hogy Péter olyan szorosan követi az Urat, hogy egy pillanatig sem veszi le róla a tekintetét, ha innen nézzük, akkor mégiscsak bátorságról tanúskodik ez a magatartása Péternek.

János evangéliumában egyszerűen van leírva a tagadás. Nincs benne vád, plusz megjegyzés, minden hozzáfűzés és ítélkezés nélkül írja le a történteket. Adja a lehetőségét annak, hogy észrevehessük, még a legragaszkodóbb, leghűségesebb tanítvány is milyen észrevétlenül csúszott bele Jézus megtagadásába.

Kedves Testvéreim!

Milyen a mi hűségünk? A mi fogadalmunk megtörhetetlen? Volt-e már, hogy nekünk is megszólalt a lelkiismeretünk, akár Péternek a kakas? Mely jelezte számunkra, hogy elbuktunk?

Olyan jó tudnunk, hogy nem itt fejeződik be Péter története. Csodálatos belegondolni abba, hogy Jézus minden bukás, minden tagadás ellenére jól ismeri Pétert. Tudja, hogy nagy küldetést fog rábízni. Jézus többet lát Péterben, Jézus többet lát benned is kedves Testvérem. Lehettek bukások az életedben, sőt, lesznek bukások az életedben. Jézus tudja mire hívott el. Ahogyan tudta Péterről is, hogy nagy küldetés előtt áll még.

Kérjük ma az Urat, hogy erősítsen bennünket, hogy mi ne ijedjünk meg és ne tagadjuk meg őt, hanem tudjunk élő hittel bizonyságot tenni. Hadd lehessünk azok a Péterek, akik mindenen át követni akarjuk Mesterünket, nemcsak a csodáinak átélésekor, hanem akkor is, amikor Jézus ellenfelei megjelennek, és ne akarjuk levenni szemünket Mesterünkről. Adja meg az Úr, hogy hűek lehessünk egész életünkben, hogy méltóképpen elnyerhessük az élet koronáját. Így legyen. Ámen.

Címkék: reggeli ahitat