Reggeli áhítat - Molnár Martina

04_reggeli_a_hitat_3.png

„Mind az élet, mind a halál a nyelv hatalmában van. Amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi.” Péld 18,21

 Kedves teológus gyülekezet!

A kimondott szónak nagy ereje van, erről több helyen is tanít minket a Szentírás. Hiszen tudjuk jól, mennyire sokat számít az, hogy mit mondanak nekünk az emberek, a társaink.

Vannak olyanok, akiknek mérvadóbb, amit mások mondanak és vannak olyanok, akik talán jobban csinálják és nem igazán foglalkoznak vele, hogy mit mondanak nekik, illetve mit mondanak róluk.

A szavakat, a kimondott mondatokat lehet jóra és rosszra használni. Erősíthetünk, vigasztalhatunk, bátoríthatunk vele, de sajnos ugyan így hazudhatunk és bánthatunk vele másokat. Áldhatunk és átkozhatunk, sebezhetünk és gyógyíthatunk másokat. El lehet venni a másik ember életkedvét, motivációját és önbizalmát

Jakab levelében is azt olvashatjuk, hogy olyan a nyelv az embernek, mint a hajónak a kormányrúdja. Kicsi rész, mégis irányítja az egész testet. És ami még fontosabb és ismét egy igét hoznék ide, most Lukács evangéliumából: „A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót, a gonosz ember pedig a gonoszból hozza elő a gonoszt.

Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj.”(Lk 6,45) Az ember beszédét az indulatai határozzák meg, ezt jól tudjuk. Ha valaki rosszindulattal vagy irigységgel fordul a másik felé, akkor olyan dolgokat mond neki, amivel elveheti a másik önbizalmát, jó kedvét.

Jézus azt mondja Máté evangéliumában, hogy nem az teszi tisztátalanná az embert, amit megeszik, hanem az, ami kijön a szájából. A gonosz szavak, gondolatok azok, amik bűnössé teszik az embert. Ha magunkba nézünk, azt hiszem, mindannyian elismerhetjük, hogy sokszor bizony nekünk is vannak olyan gondolataink, amik nem helyesek.

Mi is mondunk olyan dolgokat, amiket később megbánunk. Legyen az egy pletyka, egy rosszindulatú megjegyzés és folytathatnám még. Ezek ítéletet vonnak maguk után, akármennyire is tiltakoznánk ez ellen. Jézus azt tanítja nekünk, hogy igaz tartalom és tiszta szándék, az örökkévaló érték – az igazság jellemezze a beszédünket.

Főleg nekünk, leendő lelkészeknek és tanítóknak fontos ez, hiszen hogyan is hirdethetnénk az evangéliumot, hogyan is taníthatnánk Jézusról, ha a hétköznapi életünkben a rosszindulat és a gonoszság jellemez minket. A mi hivatásunkban elengedhetetlen, hogy az életünkkel is példát mutassunk.

Ennek pedig nagyon fontos része az, hogy odafigyeljünk a kimondott szavainkra. Kérjük Istentől, hogy teremtsen bennünk új és tiszta szívet, így megváltozhatnak a szándékaink és így lehet tiszta és igaz a beszédünk is. Hogy az az indulat lehessen bennünk, ami Jézus Krisztusban is megvolt és Istentől való, éltető beszéd hagyja el a szánkat.

Ne felejtsük el ezt és minden nap forduljunk újra Felé, igyekezzünk méltókká lenni Hozzá! És ehhez bizony hozzátartozik az is, hogy másoknak példát mutassunk. Kérjük Istentől, hogy tegyen minket képesekké arra, hogy úgy tudjuk Őt szolgálni, hogy egész életünkön, beszédünkön és tetteinket is látszódjon, hogy az Övéi vagyunk.

Ámen!

Címkék: reggeli ahitat