December 15 - Adventi áhitat - Teológus ifjúsági blog

15_talalkoztam_istennel_teologus_blog_ifjusagi_reggeli_ahitat_sarga_teolgus_iges_kepek_hajas_istvan_teologus.jpg

Irattekercs — átok

Látomás egy irattekercsről

Ismét föltekintettem, és egy repülő irattekercset láttam.

Megkérdezte tőlem: Mit látsz? Én így feleltem: Egy repülő irattekercset látok, amely húsz könyök hosszú és tíz könyök széles.

Akkor ezt mondta nekem: Ez az az átok, amely mindenhová eljut az ország területén. Bizony, megbűnhődik minden tolvaj, ahogyan abban írva van, és megbűnhődik minden esküdöző, ahogyan abban írva van.

Kibocsátottam az átkot – így szól a Seregek Ura –, és behatol az a tolvaj házába meg annak a házába, aki az én nevemre hamisan esküszik. Ott marad annak a házában, és elpusztítja azt gerendástul, kövestül.

Látomás a bűn eltávolításáról

Azután előlépett a velem beszélő angyal, és ezt mondta: Tekints fel, és nézd, mi közeledik itt!

Én azt kérdeztem: Mi ez? Ő így felelt: Egy véka közeledik itt. És így folytatta: Ebben van az egész ország bűne.

Egyszer csak fölemelkedett az ólomfedő, és íme, egy asszony ült a vékában.

Az angyal ezt mondta: Ez a gonoszság! Majd visszalökte az asszonyt a vékába, az ólomfödelet pedig rácsapta a vékára.

Majd föltekintettem, és láttam, hogy két asszony közeledik, nagy szelet kavarva szárnyaikkal – olyan szárnyaik voltak, mint a gólyáknak –, és fölemelték a vékát az ég és a föld közé.

Ekkor megkérdeztem a velem beszélő angyaltól: Hova viszik ezek a vékát?

Ő így válaszolt: Sineár földjére, ott építenek házat neki, és ha elkészült, odateszik egy emelvényre.

Látomás négy fogatról

Ismét föltekintettem, és láttam, hogy négy harci kocsi jön ki két hegy közül. Ezek a hegyek érchegyek voltak.

Az első kocsiba vörös lovak voltak fogva, a második kocsiba fekete lovak,

a harmadik kocsiba fehér lovak, a negyedik kocsiba pedig erős, tarka lovak.

Megszólaltam, és ezt kérdeztem a velem beszélő angyaltól: Mik ezek, uram?

Az angyal így felelt nekem: Ezek a négy égtáj szelei, amelyek eddig az egész föld Ura előtt álltak, most pedig útjukra kelnek.

A fekete lovak észak földjére mennek, utánuk mennek a fehérek, a tarkák pedig dél földjére mennek.

Az erősek is előálltak, és indulni akartak, hogy bejárják a földet. Ezt mondta: Menjetek, járjátok be a földet! Be is járták a földet.

Majd odakiáltott hozzám, és így szólt: Lásd, amelyek észak földjére mentek, megnyugtatták lelkemet észak földjén.

Zakariás 5,1 -6,8

Isten üzeneteiben a képeknek kitüntetett szerepük van. A szimbólum szó azt jelenti: összekötni, hidat emelni. Istenről nem tudunk másként beszélni, csak az utalás, a sejtetés nyelvén.

De Ő maga is azért használja ezt a nyelvet, mert kimondhatatlan és megfoghatatlan dolgokról van szó, amikor jelenlétéről, cselekvéséről üzenetet kapunk.

E látomások is jelképek. Az irattekercs háznyi méretű: 10x5 méter! Erre fér rá az átok, mely a népre következik! Egy régi arab szokás szerint az átkot ráírták egy papírra, s kiengedték a szélbe - majd elviszi, ahova kell! Az istenítélet szimbóluma ez.

A véka a gazdagság jelképe, az asszony a paráznaságé. A két legnagyobb csábítás mindannyiunk számára. Eltávolítja az Úr népéről minden bűnüket.

Amikor a felebarát szeretetéről gondolkodunk, se az irigység, se a vágyakozás ne rontsa el kapcsolatainkat! Vigyázzunk erre, s kérjük, hogy zárja be az Úr a szemünket a gonosz gondolatok, kívánságok elől.

A titokzatos lovasok: küldöncök. A perzsa birodalom oly hatalmas volt, hogy az uralkodó rendeletéit mindig lovasok hozták. Ennek jelképe, hogy az Úrnak olyan hatalmas birodalma van. hogy fogatok viszik üzeneteit. De a lovasok hoznak is üzenetet az Úrnak, mert bejárták a földet.

S amelyek északról jöttek, megnyugtatták lelkét - azaz már a szabadulás hírét hozták. Legyünk mi is jó hír küldöncei ma, akik szabadulás hírét viszik másoknak! Ma éppen kit bízott rád?

Szükséges megtalálnunk azt az aranyszálat mely a bibliai szimbólumokat összefűzi, hiszen e szimbólumok csúcspontja Krisztus. Ő az, aki egyesíti magában az emberi és az isteni két pólusát és összes lehetséges jelentését.

Gianfranco Ravasi

Ha elindított benned valamit a reggeli áhítat vagy valamelyik bizonyságtétel és úgy gondolod ez mások épülésére is szolgálhat vagy támogatnád a teológus blogot, akkor kérlek oszd meg barátaiddal vagy az ifisek között. A Megosztás gomb fent a lájk gomb mellett található!

Köszönöm, hogy visszajársz a teológus blogra! :)

Forrás: Fodorné Ablonczy Margit - Bölcsföldi András: Maradjanak szívedben